Nejen senioři baví seniory

Akce se bude konat v Domě dětí a mládeže, ul. M. Majerové 1722 v Ostravě Porubě

15. listopadu 2017 ve 14. hod

Letošní program bude navazovat na projekt Knihovny města Ostravy  Paměť Ostravy.  Obracíme se na naše členy, kteří zaslali své literární příspěvky Knihovně města Ostravy, aby si z nich připravili výtah a s tímto seznámili přítomné. Ostatní členové si mohou připravit k tomuto tématu své literární příspěvky, se kkterými se chtějí s ostatními podělit.

V průběhu akce bude možnost zakoupit si občerstvení dle vlastního výběru z nabídky. 

 

Zábavně sportovní den

Pro členy a příznivce Městské organizace SD ČR p.s. Ostrava se koná již 7. ročník  zábavně  sportní den, pod záštitou senátora PČR Ing. Jiřího Carbola. Akce se uskuteční v

sobotu 4. listopadu 2017 od 10 hodin v tělocvičně TJ Sokol Pustkovec. 

Program:

1. soutěže družstev v nenáročných i zábavných sportovních disciplínách
2. kulturní vystoupení
3. volná zábava - možnost vyzkoušet si svoji sportovní zdatnost
 

Vstup jen ve sportovní nebo domácí obuvi.

Srdečně všechny zveme

 

Svátek seniorů

Svaz důchodců ČR,z.s. a Krajská organizace MSK pořádá 13. ročník Krajského dne seniorů, který se koná 

28. 9. 2017 v Ostravě Petřkovicích

Akce proběhne v DOMĚ KULTURY v Prtřkovicích. Zahájení je ve 14 hodin.  V programu vystoupí Country Girls Petřkovice, Pěvecký soubor Senior z Liptovského Mikuláše, Slezský soubor Heleny Salichové.  Vstup je zdarma. 

 

 

Vědomostní soutěž "Co víš, co  znáš"

Soutěž se uskuteční ve středu20. září 2017, ve 14. hodin v Domě dětí a mládeže, M.Majerové 1722, Ostrava - Poruba. 
Otázky v tomto ročníku budou zaměřeny na oslavu 750 let od vzniku města Ostravy. Přihlásit se můžete u vedoucích jednotlivých zájmových organizací, nebo na telefonu č. 736420248, nebo na e-mailové adrese  svazduchodcu.moostrava@seznam.cz   Účastníci obdrží malé občerstvení. Jsou vítáni i diváci k podpoře soutěžících. 
 

Setkání na hranici

Krajská rada Svazu důchodců Žilina organizuje setkání na hranici, které se uskuteční 19. srpna 2017 v areálu Východná. Odjezd účastníků z Ostravy je v 5,30 hod od vlakového nádraží Ostrava -Svinov (parkoviště za vstupní halou). Upozorňujeme účastníky, že cesta je nároční a návrat plánovaný v pozdních odpoledních hodinách. Malé občerstvení obdržíte na místě, je však nutno počítat s vlastním zabezpečením pitného režimu a stravy. 

Klub BABI

Klub BABI sdružuje rodiny s menšími dětmi a jejich cílem je pravidelně se setkávat se seniory a třeba si najít i babičku, nebo dědečka se kterým si vyrazí na procházku, hřiště nebo do cukrárny. Klub nás pozval

  ve  středu 17 .5. 2017 v 15:30 v dětské  herně Bambino, generálka Janka 3/1157 Ostrava -Mariánské Hory

Kdo má zájem, přijďte 17.5. 2017 v 15 hod na zastávku FUTURUM. Půjdeme společně.

Zdravotní cvičení

Na přání mnoha našich členů se uskuteční 31. 5. 2017 v Domě dětí a mládeže v Ostravě Porubě zdravotní cvičení. Zkušený rehabilitační pracovník nás naučí jak cvičit při různých zdravotních potížích. Aby se mohl dobře připravit na všechny vaše dotazy, zašlete náměty naší předsedkyní MO SD ČR Ostrava, paní Anně Pinterové. Začátek cvičení bude ve 14. 00 hod. Těšíme se na vaší účast.

Výlet s dětmi

I letos se uskuteční v rámci mezigeneračních vztahů výlet s dětmi MŠ Muglinov do Háje ve Slezsku. Odjezd autobusu bude 30.5.2017 v 8,00 hod od Kulturního domu města Ostravy. Přihlášky u předsedkyně MO SDČR Ostrava paní Pinterové.

 
 

MISS BABČA

 Je to soutěž o nejsympatičtější seniorku. Je to už III. ročník, který se uskuteční 24. 5. 2017 v Kulturním domě AKORD.

Soutěže se mohou zúčastnit seniorky ve věku 60 a více               

                                  Disciplíny :      1 -   Rozhovor – s moderátorem ve kterém se představí

                                                         2 -   Volná disciplína -  zpěv, tanec, pohybové cvičení, vyprávěn vtipů atd.

                                                         3 -   Módní přehlídka – procházka po jevišti v modelech od společnosti PETRKLÍČ

                                                                 zabývající se módou pro starší dámy

 

Více informací získáte u paní Šárky Zubkové na telefonu 599 430 410

                                                 

 

 Beseda První pomoci 

se uskuteční  29. března 2017, ve 14 hodin  v Domě dětí a mládeže v Ostravě Porubě, ul. M.Majerové 1722.

Beseda je realizována prostřednictvím Červeného kříže Ostrava.

Těšíme se na vaší účast.

 

Beseda s Městskou policií Ostrava

se uskuteční  26. dubna 2017, ve 14 hodin  v Domě dětí a mládeže v Ostravě Porubě, ul. M.Majerové 1722.

Beseda bude zaměřena na prevenci kriminality. Všechny besedy na toto téma byly vždy velmi zajímavé a těšíme se na vaší účast.

 
 

15. výročí zasazení STROMŮ MILÉNIA

Historie se psala různými způsoby - vedly se války, stavěly hrady a zámky, budovaly se nádherné zahrady a parky. Ale také se při slavnostních a významných příležitostech vysazovaly stromy, které na dlouhé věky vyprávěly o tom, že tehdy a tehdy byl  uzavřen mír a pod. Důvodů bylo mnoho a tento zvyk přetrval po mnohá století. V krajině, na křižovatkách cest, nebo před domy a na náměstích se skvěly staleté, nádherné stromy.

Rok 2000 byl vzácnou příležitostí k výsadbě stromů, které zkrášlí a zlepší naše životní prostředí. Mottem programu výsadby stromů milénia byl slogan“Tisíc stromů pro nové tisíciletí“. Program vznikl ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti. Této iniciativy se chopili esperantisté – členové Městské organizace svazu důchodců v Ostravě Porubě, spolu se studenty Gymnázia Olgy Havlové. Dvě lípy byly 9. dubna 2002 slavnostně vysazeny v blízkosti Gymnázia Olgy Havlové a Klubovny Městské organizace svazu důchodců ČR. Za podpory ÚMOB Poruba byly obě lípy doplněny balvany, na které byly upevněny smaltované tabulky a upraveno celé okolí. V Ostravě Porubě tak rostou dvě lípy, které zasadily 2 generace. Nejstarší generace – důchodci, a nejmladší generace – studenti gymnázia. Vysazené stromy se mají čile k světu. Bohužel po kácení starých stromů v okolí v lednu 2015, je jedna lípa poškozena a rovněž zmizela smaltovaná tabulka s nápisem upozorňujícím na to, že strom vysadili studenti gymnázia. Díky MO Poruba došlo k obnově tabulek a poškozená lípa se má čile k světu. Dokonce si na něm ptáčci postavili hnízdo. Protože uplynulo již 15 let od výsadby, chtěli bychom si společně připomenout, kdo akci inicioval, sejít se  s mladou generací a společně popřát našim  Stromům Milénia hodně síly, aby nám přinášely radost a vzpomínku na dobrou spolupráci generací. 

Termín konání setkání bude upřesně po domluvě s Gymnáziem Olgy Havlové.

 

Volební schůze MO SD ČR

 

  V Domě dětí a mládeže v Ostravě Porubě se 14. února 2017 v 9,00 hod  koná volební schůze, na které bude zhodnocena činnost za uplynulé období a zvolí se členové do výboru naší MO SD ČR.

Program:

1.    Zahájení - uvítání hostů

2.     Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise

3.     Zpráva o činnosti Městské organizace SD ČR p.s. Ostrava za uplynulé období

4.    Zpráva o hospodaření Městské organizace SD ČR p.s. za uplynulé volební období

5.    Zpráva kontrolní a revizní komise Městské organizace SD ČR p.s. Ostrava 

Přestávka

Vystoupení dětí Mateřské školky Ostrava Muglinov

 

6.    Diskuze a vystoupení hostů

7.      Zpráva mandátové komise

8.      Volba členů výboru a členů kontrolní a revizní komise MO SD ČR Ostrava

9.      Volba delegátů na krajskou konferenci SDČRp.s. MSK a delegáta na 10. sjezd SDČR p.s. 2017

10.   Návrhy na členy Krajské rady SD ČR p.s. MSK a funkcionářů SD ČR p.s.

11.   Zpráva návrhové komise – schválení usnesení

12.   závěr

 

Nejen senioři baví seniory

Dne 16. listopadu 2016 se koná v Domě dětí  a mládeže, ul. M. Majerové 1722 v Ostravě-Porubě od 14,00 hod do 17,00 hod akce Nejen senioři baví seniory. Součástí  této akce bude soutěž pro naše zájmové organizace v pečení sladkého závinu z libovolnou nální. Soutěžící přinesou svůj výrobek na sekretariát MO SD v době od 9,00 do 12,00 hod.

Výrobky bude posuzovat odborná porota doplněná o zástupce zájmové organizace, která bude mít výrobek v soutěži.

 

Trénování paměti

Trénování paměti proběhne vždy v úterý v termínech 11. 10., 18. 10., 1. 11. a 15. 11. 2016 od 16,15 - 18.00 hodin v místnosti městské organizace Svazu důchodců na ulici Marie Majerové v Ostravě -Porubě. Cena kurzu je 100,- Kč. Kurz vede certifikovaná trenérka paměti.

 

Oktoberfest

Senioři na Karolíně - Oktoberfest- pivní slavnosti s bohatým programem proběhne 14. - 15. 10 2016 na Karolíně. Senioři  po prokázání věku nad 60 let získají "pivenky" zdarma. Zájemci zúčastněte se a pobavtese.

 

VI. ročník sportovně zábavný den

Sportovně zábavný den pro členy a příznice Městské organizace SD ČR p.s. Ostrava pod záštitou starosty Městského obvodu Poruba ing. Petra Mihálika se uskuteční

v sobotu 22. října 2016 od 10 hodin

v tělocvičně TJ Sokol Pustkovec. Sportovní soutěže družstev budou vedeny cvičiteli ASPV TJ Sokol Pustkovec.

Program:

  1. Soutěže družstev v nenáročných i zábavných disciplínách "Zacvičte si s námi"
  2. Kulturní vystoupení
  3. volná zábava - možnost vyzkoušet si svoji sportovní zdatnost

Srdečně zveme členy a příznivce MO SDČR Ostrava