Otevření Senior Pointu v Ostravě

Senior Point i v Ostravě

Slavnostního otevření druhého Senior Pointu v Moravskoslezském kraji se zúčastnil předseda Svazu důchodců ČR ing. Pospíšil, zástupce Magistrátu města Ostravy Mgr. Pavelková Martina,  Ing. Marcela Pavlicová z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Mgr. Pospíšilová Liliana zástupkyně vedoucího z úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava, předsedkyně Krajské rady MSK SDČR Zlatuška Paršová,  místopředsedkyně Krajské rady seniorů Mgr. Marie Návratová,  za přítomnosti televize Polar Ostrava.

Ředitel Senior Pointu Ing. Lukáš Vaculík zdůraznil, že pro zájemce Senior Pointu zajišťují nejen volnočasové aktivity, ale také rady, praktické informace a odbornou pomoc. Snaží se oslovovat další partnery, kteří se podílejí na přednáškové a vzdělávací činnosti.

A co nabídne Senior Point v Ostravě?

  • vyškolenou obsluhu, která pomůže najít potřebné informace
  • informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti
  • klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si s vrstevníky
  • možnost zapojit se do činnosti Svazu důchodců ČR
  • přístup k počítači s internetem
  • nabídku volnočasových aktivit
  • zajímavé přednášky a besedy
  • časopisy pro seniory

Otevřeno je každý čtvrtek od 9.00 – 14.00 hod. a všechny služby jsou ZDARMA.

 V Ostravě sídlí Senior Point v krásně zrekonstruovaných prostorách U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava, tel.:596 104 222, email: ostrava@seniorpointy.cz.