Den seniorů v Petřkovicích

05.10.2015 17:58

V prostorách  Kulturního domu v Ostravě Petřkovicích se uskutečnil  dne 3.10.2015 již 11. ročník  krajského dne seniorů. Toto setkání se neslo v duchu  25. výročí založení Svazu důchodců ČR. Záštitu  nad touto akcí převzal senátor PČR  Ing. Jiří Carbol a  starosta obce Petřkovic  Ivo Mikulica.

  

Od doby založení  organizace  Svazu důchodců již uplynulo 25 let.  Naše MO SDČR Ostrava je nejpočetnějším občanským sdružením seniorů

v Ostravě s počtem  více jak 450 registrovaných  členů- seniorů , téměř ze všech městských obvodů Ostravy. Cílem je celoroční naplňování volného času seniorů konkrétními, všestrannými prospěšnými aktivitami  podle  zájmu , času a zálib členů. Volnočasové aktivity  jsou neoddělitelnou součástí  sociální a zdravotní péče o seniory.

V úvodu vystoupily děti z MŠ Petřkovice, které  pro nás spolu s paní učitelkami připravili pěkné hudební pásmo.  Bylo to velmi milé a všechny  pobavila dětská bezprostřednost a hravost. Děti sklidily zasloužený potlesk.

Oceňování  u příležitosti 25. výročí SDČR za dlouholetou aktivní činnost ve Svazu důchodců ČR předával senátor PČR Ing. Jiří Carbol spolu s předsedkyní KR SDČR MSK Zlatuškou Paršovou.

           

Všichni ocenění měli z pamětních listů radost. Potěšilo i malé občerstvení i kulturní vystoupení Mažoretek z Horní Lhoty a Country Girls Petřkovice.  Všichni jsme se dobře pobavili. Byla to zdařilá oslava Dne seniorů a  určitě pomohla k naplnění našeho hesla - „aby člověk nikdy nebyl sám“. Děkujeme všem organizátorům za tuto pěknou  akci.

Z této akce jsou  i fotografie a prezentace v příslušných rubrikách našeho webu. Podívejte se na ně.