Studijní cesta do Štrasburku

 Prohlédněte si fotky ze studijní cesty do Štrasburku.. Podrobnější článek  z této akce uveřejníme v nejbližší době.