Zasmějme se spolu

Zasměme se spolu

 

Budování vztahů mezi generacemi by mělo být součástí každodenního života a na cennost spolupráce mezi mladými a staršími a na jejich přínos pro všechny by se nemělo zapomínat.

 S velmi dobrým nápadem jak tuto zásadu realizovat, přišla Mgr. Eva Kotarbová, členka MO SD ČR Ostrava. Vymyslela taneční a vědomostní soutěž  Zasmějme se spolu, kde by spolu soutěžily smíšená družstva sestavená ze 2 studentů a 2 seniorů. Oslovila ředitelku Obchodní akademie v Ostravě Porubě Ing. Marii Katapodisovou, ředitelku Knihovny města Ostravy, ing. Miroslavu Sabelovou a spolu s Annou Pinterovou, předsedkyní MO SD ČR začaly tento výborný nápad setkání a soutěžení mladých studentů s OA a seniorů s MO SD ČR Ostrava připravovat. Nebylo lehké přemluvit studenty, ale i senioři se museli hledat. Každý z členů přípravného výboru měl své úkoly. Oslovit sponzory, sestavit a podat žádost o grant, vymyslet doprovodný program, najít prostor pro setkání mladých a seniorů, aby se trochu poznali a zapojit další členy z řad profesorského sboru OA i seniorů. Nelehký úkol, ve kterém Mgr. Kotarbová prokázala své organizační schopnosti. Pro větší informovanost veřejnosti o této akci napsala článek do tisku, v rozhlase byl krátký rozhovor s organizátory a pozvala i regionální televizi. Profesorka Mgr. Bronislava  Grebíková měla na starost studenty a spolupracovala při setkávání seniorů a studentů a moderovala doprovodný program. Pro přípravu, udělali všichni maximum a tak jsme s napětím čekali, jak se to bude líbit.

Soutěž proběhla 19. dubna 2016 v Komunitním centru Archa v Ostravě Porubě pod záštitou města Ostravy. V úvodu představila moderátorka Eva Kotarbová organizační tým a přivítala všechny hosty. Přišli mezi nás z Magistrátu města Ostravy PaeDr Libor Lenčo - vedoucí odboru školství a Mgr. Martina Pavelková- metodik sociálních služeb a zdravotnictví, za Městský úřad Poruba Mgr. Jana Glogarová DIS- ved. odboru sociálního,  předsedkyně Krajské rady MSK SD ČR Zlatuška Paršová , za KR  Seniorů MSK Ing. Ludmila Holubová a Stanislav Pintera – členové předsednictva, Ing. Petr Arnold –ze Svazu tělesně postižených, Ing.Václav Džambík - koordinátor projektu Mladí duchem a Ing. Jarmila Burešová, která zajišťuje seniorské projekty. Hostů i diváků přišlo hodně. Sál byl přeplněn a všichni čekali, jak si naše 4 smíšené týmy povedou, jak si budou vzájemně pomáhat ve vědomostní soutěži, povzbuzovat při tanci a jak jsou sehraní. První soutěžní tanec byla polka. Nejdříve zatančili všichni senioři ze všech družstev, potom všichni studenti. Zajímavé bylo, když tančili senior a studentka a seniorka a student. Dalším tancem byl valčík, opět ve stejném pořadí a obsazení jako polka a nezajímavější byl diskotanec. Ozvučení celé akce zajistil Ing. Radim Štefan, profesor OA. Porota pod vedením manželů Pekárkových – učitelů tance, to neměla lehké. Lépe se hodnotily vědomostní znalosti z etikety a ze všeobecného přehledu. Aby si soutěžící trochu oddechli, v průběhu soutěže vystoupili i další účinkující. Malá Lucie Fišárková převedla scénický tanec, studenti Viktorie Paskerová a Vojtěch Kohoutek latinskoamerický tanec, Nikol Türschlerová zazpívala, Daniela Pokludová předvedla žonglování, Martin Pham kung-fu a taneční soubor Kotek zatančil lidové tance. Všechna doprovodná vystoupení byla velmi pěkná a sklidila zasloužený potlesk. Ale náš obdiv patřil seniorům a studentům, kteří byli ochotni před publikem tančit nejen se svým partnerem, ale i studentem, či studentkou. Porota hodnotila ladnost pohybu, jak to ladí s hudbou i oku diváka. Kromě hlavní poroty byla i laická porota sestavena ze studentek OA. Všichni jsme čekali, jak soutěž dopadne. Laické porotě se nejvíc líbilo zelené družstvo ve složení Ludmila Částková Bedřich Richter, Petra Špičáková a Kryštof Gajdošek. Odborná porota vyhlásila vítězem družstvo žlutých, ve kterém soutěžili Marie Ryšavá, Jiří Vyplel, Lea Prusková a Marek Profota Nám se však líbili všichni. Po vyhlášení vítězů byli účinkující, porotci, moderátoři odměnění malým dárečkem od sponzorů, kterými byl Magistrát města Ostravy, Městský úřad O.-Poruba, Knihovna města Ostravy, Obchodní akademie O.-Poruba, manželé Pekárkovi, Mgr. Eva Kotarbová a dva soukromí sponzoři.  Všichnisoutěžící  dostali pěkný účastnický list a velkým překvapením pro účinkující studenty byl dort, který pro ně upekla naše členka MO SD ČR Marie Ryšavá, která rovněž soutěžila. Celé odpoledne bylo velmi vydařené a dík patří všem účinkujícím, organizátorům i všem, kteří pomáhali.  Nyní se už těšíme na další ročník.