ZMĚNA NÁZVU NAŠÍ ORGANIZACE

SVAZ DŮCHODCŮ ČR MĚNÍ NÁZEV NA SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY

Jeden z předkladatelů návrhu, viceprezident Miloslav Mrština, zdůraznil, že nejde o změnu identity, pouze o přizpůsobení institucím a veřejnosti. Státní a obecní orgány nemají ve svých programech, výzvách ani rétorice slovo „důchodce“, ale běžně pracují s pojmem senior – máme Domy seniorů, Akademie pro seniory, Den seniorů… „Cíle a programy naší organizace zůstávají stejné, jen název se přizpůsobuje vývoji a požadavkům doby“.