ZO 01 senioři Ostrava – Poruba a blízkého okolí

Zájmová organizace zaměřena na  klubovou činnost.

v roce 2013  zorganizovali a připravili pro své členy tyto aktivity

Vzdělávací aktivity

  • 29.1. navštívili v knihovně O – Poruba přednášku Numerologický význam, úč. 4

  • 15.5. navštívili přednášku spisovatele a scenáristy Arnošta Vašíčka „Tichomoří“, konané v domě s pečovatelskou službou Průběná O – Poruba. Úč. 11

Podpora zdraví preventivní a pohybové aktivity

  • Cvičení TJ Start navštívilo 131 členů

  • Plavání v krytém bazénu 25 členů

Kulturní a společenské aktivity

  • Divadelní představení 15.1. Čardašová princezna úč. 14

  • Koncerty – 14.2. Nestárnoucí hity v Domě s pečovatelskou službou Průběžná O – Poruba. Úč. 12. 21.4. koncert s klavírem v lázních Klímkovice úč. 4. 24.5. Noc Kostelu spojený s koncertem akordeonů a fléten v kostele Klímkovice, úč. 5 členů. 16.6. koncert v lázních Klímkovice úč. 12, 22.6. karneval v ulicích Porub a úč. 4, 21.7. koncert lázně Klímkovice úč. 8

  • Ostatní kulturně a společenské aktivity – 23.1. společenské posezení Jantar klub 9.2. masopustní veselice v Třebovicích a 12.2. na Masarykovém náměstí Ostrava, 17.3. pálení Moreny – vítání jara v Pustkovci , 28.3. Velikonoční jarmark na Jiráskovém náměstí Ostrava, , 9.5. smažení vajec v přírodě 22.5 společenské odpoledne. s pohoštěním v restauraci Rošťák, 2.6. Návštěva akce Slezsko ostravský hrad žije první pomocí, 7.6. návštěva kulturně společenské akce Léto s muzikou, 15.8. folklor bez hranic O – Poruba,31.8. Komenského sady Ostrava setkání s jízdní policii. 22.9. loutkový festival – loutkové divadlo Ostrava, 28.9. Svatováclavský jarmark, náměstí Sv, Čecha Ostrava – Přívoz, 15.10. společenské odpoledne klub Hlučín