ZO 04 senioři bývalého podniku Pramen Ostrava

      Jde o další zájmovou profesní organizaci, bývalého podniku Pramen Ostrava, kteří si  rovněž vytvořili svoji skupinu, aby se mohli po odchodu do důchodu pravidelně scházet, popovídat se  svými býv. spolupracovníky a zúčastňovat se pořádaných akcí.

V roce 2013 uskutečnili tyto aktivity

Při pravidelných setkáváních byly připravovány různé společenské akce

 • 9.1. Opět se scházíme,  klubové povídání, plán  činnosti na rok 2013

 • 6.2. společenské odpoledne při kávě a vínečku, blahopřání jubilantům

 • 6.3. slavíme MDŽ – ženám předána malá pozornost

 • 3.4. společenské odpoledne – opožděná pomlázka

 • 15.5. Den matek – děti zazpívaly babičkám

 • 5.6. zábavné odpoledne – tombola, malé občerstvení, informace o 6. sjezdu odborového svazu pracovníků obchodu, který se konal 31.5. -1.6.2013 v Praze

 • 4.9. společenské odpoledne – znovu se setkáváme pro prázdninách

 • 2.10. společenské odpoledne při kávě  a vínečku – blahopřání jubilantům

 • 6.11. klubové setkání, promítnutí diapozitivů s výkladem ing. Rolčíkové -  Jižní Morava,

 • 4.12. Mikulášská zábava – dárky pod stromečkem, občerstvení připravené členy

Ostatní kulturně společenské aktivity

 • 1.10. Návštěva společenského odpoledne s hudbou a doprovodem pod názvem Melodie našeho mládí v sále Domu seniorů O – Poruba, které připravilo kulturní centrum Poruba pro seniory

 • 10.10. společné zhlednutí filmové projekce Šmejdi v Domě pro seniory Slunečnice O – Poruba,

 • Každoročně vždy několik členů tráví společnou lázeňskou rekreaci v Luhačovicích v hotelu Pohoda. Letos to bylo od 13. do 19.10, celková účast 11 členů