ZO 12 senioři městského obvodu Martinov

        Klub důchodců městského obvodu Martinov

 

 

Klub důchodců v Martinově bilancuje

Klub důchodců Martinov vede čilý společenský život. Od počátku roku 2014 máme již za sebou několik kulturně společenských akcí, např. Mgr. Jan Kubica – místní kronikář nás seznámil se vznikem Martinova. Letos oslavíme 590 let naší obce a k tomuto výročí bude vydána kniha, kterou sám pan Mgr. Kubica napsal. Tradičně jsme oslavili Mezinárodní den žen – ženy dostaly malý dárek, popřát jim přišly děti z místní mateřské školky s pásmem básniček a písniček. Vyrobily přáníčka,které našim členkám rozdaly. Rovněž děti dostaly sladkou odměnu a veliký potlesk. Máme rádi bowling  a proto pořádáme soutěže mezi členy klubu, s klubem důchodců Plesná a již druhý rok soutěž O pohár starosty Martinova – letos účast 12 družstev. Uskutečnili jsme 2 exkurze – v únoru záchranná stanice č. 112 a v květnu hypermarket Globus, kde jsme navštívili výrobnu masa a pečiva. Již několik let ve spolupráci s KD Plesná navštěvujeme termální lázně v Maďarsku. Letos 11 členů strávilo velikonoce v Hajdúszoboszlo. Lázně zcela zaslouženě dostaly přezdívku Mekka revmatiků. Další akcí byl poznávací zájezd do neznáma, který se velice líbil. V červnu tradiční smažení vaječiny – letos byl rekord 159 vajec. V prázdninových měsících se scházíme v naší oblíbené hospůdce a při harmonice si zazpíváme. Členové se zúčastnili pobytu v Jánských lázních koupelích a někteří i zájezdu na Čantoryji. Spolupracujeme s místními spolky v naší obci, pomáháme a zúčastňujeme se i jejich akcí, např. soutěže v požárním sportu, stavění a kácení Máje, dětský den, závody Veteránů atd. K výročí osvobození Martinova pokládáme kytici k pomníku padlých. Veškeré pozvání, které pořádá Kulturní centrum Poruba  sdělujeme našim členům na našich besedách a rovněž se jich zúčastňujeme. Členům, kteří slaví kulaté narozeniny necháváme zahrát v Českém rozhlase Ostrava písničku na přání a na besedě kromě gratulace dostávají hezký dárek. Za první pololetí jsme bohatší o 6 členů a to nás velice těší a povzbuzuje do dalších aktivit. Čas je nenávratný, mládí je jen jedno, střední věk je krátký a je tu stáčí. A Proto jsme rádi, že ten čas s různými akcemi v našem klubu si je zpříjemňujeme.

Anna Teličková

Klub d

Poznávací zájezd ZO 12

Dne 13. května 2014 se martinovstí senioři rozjeli poznávat krásy a zajímavosti našeho kraje.

 První zastávka byla v automobilovém závodě Hyundai v Nošovicích. Po shlédnutí krátkého filmu jsme se dvěma vláčky jeli seznámit s postupem výroby a její automatizací v halách. Celková trasa měří asi 3 km.

 Po prohlídce jsme odjeli do Frýdku na zámek, kde jsme se tentokrát věnovali kultuře. Prohlédli jsme si výstavu obrazů Lenky Kovalové "Pohledy do jiné dimenze času". Její tvorba se zamýšlí  nad základními lidskými hodnotami jako víra, naděje a láska. Po dobrém obědě v restauraci Sauna jsme navštívili nedalekou výrobnu Marlenka, kde se vyrábí medové dorty podle staroarmenské rodinné  receptury. V poslední době rozšířují  sortiment o další výrobky jako medové kuličky, napoleonky, pachlavu aj. Po shlédnutí filmu o začátcích výroby ve Frýdku-Místku, jsme mohli k dobré kávě ochutnat růlzné dobroty a také si je zakoupit za zvýhodněné ceny.

Pokračovali jsme do Chlebovic, prohlédli  jsme si Dům včelařů, kde se nacháží včelařské muzeum,  včelařský skanzen, naučná zahrada s včelařsky významnými rostlinami, naučný včelín a včelařská prodejna. Z promítnutého filmu jsme se dozvěděli mnoho nového o životě včel. Nakonec jsme ochutnali i místní medovinu.

Poslední zastávkou byla prohlídka miniorboreta ve Staříči. Viděli jsme tu sbírku více než dvou a půl tisíc druhů rostlin, převážně jehličnanů v různých odstínech zelené barvy, množství kamenů ve skalkách a kolem jezírek, květnaté louky v několika kruzích, krásné barevné kvetoucí azalky.

Viděli jsme mnoho nového, zájezd byl jako vždy dobe připraven a zajištěn, počasí nám přálo a tak jsme se spokojeni vrátili domů.

Příspěvek od Ing. Christy Hanšutové

 

Práce Klubu důchodců Martinov v 1. čtvrtletí 2014

(vybrali jsme z Občasníku městského obvodu Martinov - Martin)

Na první besedě v roce 2014, která byla spojena s výroční schůzi, na kterou přišli hosté starosta MOb Martinov pan Karel Civín, za Městský výbor svazu důchodců paní Ing. Christa Hanšutová, starosta hasičů pan Milan Plaček, za Český červený kříž  paní Vlasta Závodská, kteří také pozdravili konferenci a popřáli hodně úspěchů v roce 2014. Dalším bodem byla volba nového výboru Klubu důchodců. Zvoleni byli: předseda Pavel Klímek, místopředseda Zdeněk Kudělka, pokladní Zdeňka Ďuráková, jednatel kronikář Anna Teličková, kultura-sport Vlasta Pučková a Ludmila Stebeláková a revizní komise Josef Kamas. Dále byli členové informováni a také zvolení delegáti na Městkou konferenci Svazu důchodců. Předseda pozval soutěžící i diváky na Pohár starosty v bowlingu, který se konal 13.2.2014. Několik našich členů se zúčastnilo Písničkového odpoledne ve společenském sále Domova pro seniory Slunečnice. Poslechli si písničky na přání se Zdeňkem Novákem. Akce byla realizována v rámci projektu pro seniory "Moderní stáří".

 

13.2.2014 se  uskutečnila soutěž v bowlingu O pohár starosty Martinova,  v areálu Vltava. Zúčastnilo se 12 družstev, z toho 4 družstva z Klubu důchodců.

19.2. 2014 se konala velmi zajímavá exkurze do záchranného střediska 112 v Ostravě- Porubě, kde jsme se seznámili s činností hasičského záchranného systému, jejich technikou a zázemím. Téhož dne se někteří člemové zúčastnili přednášky "Hormony a stáří". Bylo to povídání nejen o zdraví s profesorem MUDr. Rajko Dolečkem DrSc., známým obeziotologem  v Domě s pečovatelskou službou v rámci "Moderní stáří".

 

25.2.2014 pořádal SDČR o.s. MO Ostrava akci "Kočky 60+", které se zúčastnili některé členky naší organizace.

Dále byli členové pozváni na setkání s léčitelem Ing. Miroslavem Hrabicou, autorem knih o zdraví a lidském hledání. Akce se konala v centru volného času.

6. března  2014 proběhla akce BIOgraf: Senior černá Ostrava na stříbrném plátně. Pořad filmového kritika a publicisty Mgr.Martina Jiroušky se konal v Domově pro seniory Slunečnice.

Členové Klibu důchodců jsou  prvidelně zváni na vycházky s turistickou skupinou 09. Turisté pokračují ve svých výšlapech, nejčastěji do našich krásných Beskyd.

Besedu konanou 3. března 2014 zahájily děti z MŠ v Martinocě, které přišly našim členkám popřát básničkou a písničkou k jejich svátku MDŽ. Po vystoupení děti rozdaly všem ženám přáníčka, které samy vyrobily. Pak následovala beseda s našim kronikářem panem Mgr. Janem Kubicou o naší obci. Letos oslaví 590 let vzniku Martinova a bude vydána kniha o Martinově.