organizace č.7 - kačeři

Tato zájmová organizace má své webové stránky 

zo-07-kaceri.webnode.cz/

                                                                                           

O1.ledna 2015  začala oficiálně fungovat tato zájmová organizace, která se zabývá geocachingem. Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Všechno najednou. Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache – čte se a dnes už také většinou pište „keš“. (Ti kteří tuto hru provádějí se nazývají „kačeři). Na internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do keše vloží něco svého. Po návratu svůj nález anebo i neúspěch svěří speciální internetové schránce.

Již v současné době se většinou vydáváme ve čtvrtek  za "poklady". Domlouváme se předem a pak vyrážíme do terénu. Zatím jsme čtyři a  letos jsme již našli cca  150 kešek. Tato zájmová skupina se bude scházet první  v pondělí v měsíci v 9,00 hodin v místnostech MO svazu důchodců ČR.  Budeme si vyměňovat své zkušenosti z nálezů a radit se o případných společných, nebo individuálních výletech hledání keší.  Přijďte mezi nás. Podmínkou je GPS a internet.

Zajímavé kešky, které jsme našli.