ZO 09 senioři turisté

       Další ZO turistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí ve společenské místnosti MO SD ČR.

Máme i  společné webové stránky se ZO 05, na kterých se můžete dočíst víc a shlédnout si prezentace z akcí, nebo fotky z jednotlivých výšlapů ve fotogalerii. Adresa našich stránek je:

Na těchto stránkách najdete kalendář akcí na jednotlivé turistické výšlapy, které pořádáme každý čtvrtek. Najdete tam i přesnou trasu a odjezd. Podívejte se a přijďte mezi nás.

Za krásami přírody

V úterý 5. srpna 2014 pořádala ZO 09 zájezd za krásami přírody – tentokrát na Macochu. Je to propast hluboká 138m a nachází se v Moravském krasu. Vzhledem ke vzdálenosti jsme vyjeli již v 6.00 hod. Cesta byla klidná a rychle nám uběhla. Zaparkovali jsme ve Skalním mlýně a k propasti většina z nás vyjela místním vláčkem. V pěším okruhu krápníkovými jeskyněmi jsme viděli mnoho stalagnitů, stalagtátu i stalagnátů. Po skončení obchůzky prohlídka pokračovala romantickou plavbou na lodičkách po ponorné říčce Punkvě. Také jsme vyjeli lanovkou na Horní můstek, abychom se podívali až na dno propasti. Dalším místem, které jsme navštívili, bylo město Vyškov. Prohlédli jsme si pamětihodnosti na náměstí a jeho okolí. Mnozí z nás si zde pochutnali v krásné kavárně na dobré kávičce. Cesta domů proběhla hladce, vedoucí ZO 09 pan Zdeněk Malát poděkoval vedoucí zájezdu paní Marii Valoškové za krásný zájezd, jeho vzornou organizaci a přípravu. Také poděkoval panu řidiči za bezpečnou jízdu a za jeho vstřícné a milé chování k nám.

                                                                                    Christa Hanšutová

 

Tisící výšlap

Dne 30.ledna 2014 se uskutečnila slavnostní vycházka s posezením v restauraci "Cora" v Hošťalkovicích u příležitosti tisicího výšlapu turistů ZO 09.V roce 1994 se tehdy 82 letý pan Vojtěch Vyplel, který se vždy držel hesla"ŽIVOT JE POHYB", rozhodl,že udělá něco pro starší  ostravské občany.V tehdejším "VEČERNIKU" začal zveřejňovat pozvánky na vycházky.Na první vycházku, dne 16.června 1994 přišli tři turisté:p.Vyplel,p.Holčápek a paní neznamého jména, která již nikdy nepřišla.Každým týdnem chodilo stále více seniorů a tak vznikla naše skupina 09 a byli jsme začlenění do SDČR o.s., MO Ostrava-Poruba. Dlouholetým předsedou této turistické skupiny byl p.Holčápek. Po onemocnění p.Vyplela převzal celé vedení turistické skupiny p.Koloczek Albín. Ve svých 88 letech odešel p.Vyplel na svou poslední cestu sám.Turisté se s ním rozloučili 3.10.2000 v ostravském krematoriu. Dnes je předsedou této turistické skupiny pan Zdenek  Malát a p.Koloczek nadále vede turistické výšlapy. Při příležitostí tisícího výšlapu chceme p. Koloczkovi poděkovat za jeho obětavou práci, že vymýšlí a plánuje další a další výšlapy. Albíne,veď nás ještě dlouho. Fotografie z tohoto výšlapu najdete na našich stránkách

 

V roce 2013 zorganizovali tyto akce

10.1. 2014 proběhla v Petřvaldě v restauraci u Mokroše výroční členská schůze.  na které hodnotili činnost za minulé období. Poděkovali obětavým organizátorům většiny úspěšných akcí p. Koloczkovi za důkladnou přípravu turistických tras, a předali mu dárkovou kartu v hodnotě Kč 700,-, paní Hantušové a panu Malátovi každému dárkovou kartu v hodnotě Kč 300,-  za přípravu kulturně společenských akcí z prostředku zájmové organizace.

Vzdělávací aktivity

  • Členové se zúčastňují besed a přednášek v senior klubu Charita, charitativní středisko  Gabriel Ostrava – Zábřeh  a v senior klubu DK Akord Ostrava Zábřeh.

  • Ve středisku senior klubu Charita – besedy 21.1. přednáška Myslivecké okénko, 20.2. Živá paměť německého studenta, 26.2. Chvilka poezie, 12.3. Život mezi kulisami, 9.4. Stop kriminalitě na seniorech, 17.4, Historie velikonočních svátků 30.4. O Benátkách, 29.4. o osvobození Československa, 21.8. Zdravá výživa, 3.9. Florencie, 9.11. přednáška Adra pomoc Ukrajině,  celková účast 58

  • Přednáška senior klubu Akord 5.2. Historie Tatry Kopřivnice, úč. 6

  • 4.12. Poetické odpoledne se spisovatelkou Lucii Romanskou, naplněné autorským čtením,, povídáním a hudbou. Dům s pečovatelskou službou Průběžná, O Poruba. Připravilo kulturní centrum Poruba projekt Moderní stáří, úč. 5

Podpora zdraví, preventivní a pohybové aktivity

  • Pravidelné pohybové a zdravotní cvičení

  • Pravidelné turistické pochody  ušli 703 km

  • Jsou taky organizovány také rekondiční turistické a rekreační pobyty i účast na pobytech organizované jinými organizacemi.

24.6. – 30.6. týdenní rekondiční pobyt Javorník

9.9. – 15.9. Krpačov – Nízké Tatry, hotel Biotika, relaxační pobyt

15.9. – 21.9. Krpačov Nízké Tatry, hotel Biotika,

2.10. – 10.10. turistický pobyt Tatranská Lomnica, hotel Slovákia