Vážení přátelé, naše  městská organizace  je organizována v rámci celostátní organizace SVAZU DŮCHODCŮ ČR

a je nositelem titulu  KLUB SENIORŮ ROKU 2014, uděleného statutárním městem Ostrava

          Vedle obecné úlohy a činnosti, která vychází ze Stanov SDČR, je činnost MěO zaměřena zejména na prevenci fyzického, duševního a sociálního zdraví seniorů. Znamená to, aby senior nebyl sám a osamocen, aby se i v kolektivu posilovaly a rozvíjely jeho aktivity, aby dbal na svou fyzickou a duševní kondici, aby co nejdéle nepotřeboval různou síť sociální pomoci, aby se co nejdéle udržel ve svém přirozeném životním prostředí a bydlení.

 

Od 1.1.2018 došlo ke změně názvu naší organizace. 

Tvoří se nové web stránky

www.seniori-cr-ostrava.cz