Členové výboru a revizní komise MO SD ČR o.s. Ostrava

       Členové výboru MOSD

 1. Pinterová Anna           předsedkyně     

 2. Kudělka Zdeněk               místopředseda 

 3. Pluhaříková Marie            místopředsedkyně                                                                                                                               

 4. Ing.Hanšutová Krista        členka

 5. Ing. Konečná Eva            členka

 6. Mgr. Eva Kotarbová         členka

 7. Mácha Jaroslav                 člen

 8. Ing. Prošková Daniela      členka

 9. Anna Rivolová                členka

 10. Sucháčková Mojmíra        členka

 11. Šnirchová  Marie       členka

         Členové revizní komise MOSD

 1. Gřešová Růžena              předsedkyně RK

 2. Hrabcová Svatava            členka

 3. Krčmářová Marie             členka