Z   ČINNOSTI     NAŠICH     ZÁJMOVÝCH     ORGANIZACÍ

 

    Naši členové  jsou podle svých zájmů a zálib začleněni  do níže uvedených
zájmových skupin

 

                          

ZO 01 senioři Ostrava – Poruba a blízkého okolí

    Zájmová organizace zaměřena na  klubovou činnost.  Členové  se scházejí  každou středu odpoledne ve společenských místnostech MOSD ČR

ZO 02 Senioři bývalého podniku ČSAD                                                                                                                               Jde o zájmovou profesní organizaci bývalých zaměstnanců ČSAD, kteří si vytvořili      samostatnou skupinu, aby se mohli společně scházet i v důchodě a aktivně naplňovat svůj volný čas.

ZO 03 šachisté Slavoje Ostrava

    Zájmová organizace seniorů šachistů - Slavoje Ostrava, kteří se scházejí v prostorách společenské místnosti MOSD ČR. Hrají zde šachové turnaje.

ZO 04 senioři bývalého podniku Pramen Ostrava                                                                                                                 Jde o další zájmovou profesní organizaci, bývalého podniku Pramen Ostrava, kteří si  rovněž vytvořili svoji skupinu, aby se mohli po odchodu do důchodu pravidelně scházet, popovídat se  svými býv. spolupracovníky a zúčastňovat se pořádaných akcí.

ZO 05 senioři turisté

    Je to zájmová organizace zaměřenou především na sportovní a poznávací turistiku a na klubovou i všestrannou aktivitu.  

ZO 06 senioři kardiaci

    Zájmová organizaci seniorů s různým srdečním onemocněním. Scházejí se každé 2 pondělí v měsíci k pravidelným schůzkám ve společenské místnosti MOSD ČR.

ZO 07 - Kačeři

    Jedná se o organizaci seniorů se zájmem o geocaching. Nyní se již  pravidelně ve čtvrtek vydávají na předem domluvené  výlety za účelem hledání keší. Od 1. ledna 2015 se schází podle potřeby v úterý v 10,00 hod  v místnostech MOSD ČR. Jejich plány výšlapů a akcí jsou na jejich webových stránkách  www.zo-07-kaceri.webnode.cz

ZO 08 sběratelé autogramů

    Tato zájmová organizace seniorů se zabývá sběratelstvím a výměnou autogramů různých osobností jak domácích, tak zahraničních

ZO 09 senioři turisté

    Další ZO turistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí ve společenské místnosti MOSD ČR.

ZO 10 senioři šachisté

    Zájmová organizace seniorů šachistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve společenské místnosti MOSD ČR. Hrají vzájemné šachové turnaje a zúčastňují se rovněž různých šachových turnajů. 

ZO 11 senioři městského obvodu Nová Bělá

    Je to senior klub Nová Bělá, která naplňuje volný čas seniorům tohoto obvodu zajímavými akcemi, službami a aktivitami

ZO 12 senioři městského obvodu Martinov

    Klub důchodců městského obvodu Martinov, kteří se scházejí každé 1. pondělí v měsíci, v létě od 17 hod. v zimě od 16 hod. v prostorách hasičské zbrojnice Martinov.

ZO 13 senioři turisté - pohoda

   Nová zájmová organizace  turistů, kteří se scházejí pravidelně každou středu ve společenské místnosti MOSD ČR.

 

    

                          


Internetová gramotnost

    Pro  získávání  různých informací  a trénování své paměti  mají senioři - naši členové -  možnost ve vybavené   místnosti počítači  v sídle   naši   organizace tyto  informace   získávat a učit se   používat    počítač a internet. Zájemcům jsou poskytovány také konzultace každé pondělí a úterý v dopoledních hodinách .   

    V roce 2007  jsme uskutečnili  kurz  pro našich prvních 20 členů,  v rámci projektu manželů Lívie a Václava   Klausových " SENIOŘI KOMUNIKUJÍ".

    Účastníci se seznámili s prací na počítači, internetu, mobilu a s užíváním platebních karet.V našich podmínkách užíváme počítače od roku 2006 a internetu od roku 2007.

    Vybavit  místnost    odpovídající    výpočetní    technikou a   internetem   jsme mohli díky podpoře a pochopení  vedení  Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu v        Porubě , České spořitely a  vedení TESCO STORES ČR a.s. Praha. Tímto jim také vyslovujeme  za podporu veřejné poděkování.