Trénování paměti

I letos pořádá naše MO SDČR kurs trénování paměti pod vedením zkušené lektorky Mgr. Martiny Pavelkové . Kurs proběhne od 30.1. 2018 každé úterý v místnostech klubu

Nejen senioři baví seniory

Akce se bude konat v Domě dětí a mládeže, ul. M. Majerové 1722 v Ostravě Porubě

15. listopadu 2017 ve 14. hod

Letošní program bude navazovat na projekt Knihovny města Ostravy  Paměť Ostravy.  Obracíme se na naše členy, kteří zaslali své literární příspěvky Knihovně města Ostravy, aby si z nich připravili výtah a s tímto seznámili přítomné. Ostatní členové si mohou připravit k tomuto tématu své literární příspěvky, se kkterými se chtějí s ostatními podělit.

V průběhu akce bude možnost zakoupit si občerstvení dle vlastního výběru z nabídky.