I  N  F  O  R  M  A  C  E    O    N A Š I    O  R  G  A  N  I  Z  A  C  I 

 

    Přejeme Vám hezký den a vítáme Vás na webových stránkách Svazu důchodců České republiky občanského sdružení , městské organizace v Ostravě.

    Na naších stránkách  poskytujeme  základní informace o naši organizaci , která působí v rámci města Ostravy. Najdete zde informace o činnosti zvoleného výboru městské organizace  o aktivitách a činnosti našich zájmových skupin a také o problematice, která souvisí se zájmy nás důchodců- seniorů. 

    Jsme nejpočetnějším občanským sdružením seniorů v Ostravě s počtem  více jak 430 registrovaných  členů- seniorů , téměř ze všech městských obvodů Ostravy.

    Naším cílem je celoroční naplňování volného času seniorů Statutárního  města Ostravy konkrétními, všestrannými prospěšnými aktivitami  podle  zájmu , času a zálib členů. Volnočasové aktivity považujeme za neoddělitelnou součást  sociální a zdravotní péče o seniory.

    Činnost a aktivity jsou realizovány a koordinovány  zvoleným jedenáctičlenným  výborem MOSD , který se schází jedenkrát měsíčně  a pětičlennou revizní komisí. Jedenkrát za čtvrtletí se také schází vedoucí jednotlivých  zájmových skupin spolu s členy výboru.          

                                                                                                                                                      

   Naši členové se aktivně  podílí na činnosti :

  • v Krajské radě Svazu důchodců České republiky Moravskoslezského kraje
  • v Koordinační radě seniorů  města Ostravy
  • v pracovní podskupině SENIOŘI - volnočasové aktivity seniorů -  Komunitního plánování sociálních služeb  SMO
  • v Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje