ZO 05 senioři turisté

    Je to zájmová organizace zaměřená především na sportovní a poznávací turistiku a na klubovou i všestrannou aktivitu.

Scházejí se každé úterý dopoledne ve společenské místnosti MO SDČR a organizují každou sobotu za každého počasí turistické výlety a připravují další činnost a volnočasové aktivity. Adresa našich NOVÝCH stránek je:

Na těchto webových stránkách najdete mimo jiné i plán výšlapů, v němž jsou uvedeny trasy, jméno vedoucího, hodina a místo odjezdu. Přijďte mezi nás!!