15. výročí zasazení Stromů Milénia

07.04.2017 20:31

Již je tomu 15 let, kdy vysadili esperantisté – členové Městské organizace svazu důchodců v Ostravě Porubě spolu se studenty Gymnázia Olgy Havlové Stromy milénia. Stromy jsou v blízkosti Gymnázia Olgy Havlové a Městské organizace svazu důchodců ČR, která má sídlo na ulici Marie Majerové 1733 v Ostravě Porubě.

Proto Městská organizace svazu důchodců spolu s ředitelstvím Gymnázia Olgy Havlové, pod záštitou starosty Městského obvodu uskutečnila mezigenerační setkání, aby zavzpomínali, jak celá akce vznikla, jak probíhala příprava a co všechno už naše lípy potkalo. Sešli jsme se v hale GOH a po krátkém zahájení nám zazpíval pěvecký sbor GOH ,vyslechli jsme si pohádku o dvou lípách, která v krátkosti vystihuje, co všechno se za období 15 let od výsadby stromů událo a pak zavzpomínala  paní Tesarčíková, která celou akci iniciovala. 

Pak jsme se odebrali k našim lípám, které jsme ozdobili veselými, barevnými ptáčky a zavěsili i šňůru "perel" s barevnými šiškami. 

V Ostravě Porubě rostou dvě lípy, které zasadily 2 generace. Nejstarší generaci důchodců- esperantistů a nejmladší generaci – studentů gymnázia.

 Přejeme si, aby naše lípy- první Strom milénia roku 2002 v Ostravě se staly upomínkou na začátek nového tisíciletí a na projekt „Počátek třetího tisíciletí ve znamení Stromů milénia“.

Fotky z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii a pohádku o dvou lípách si můžete přečíst v rubrice Žhavé novinky.