4. Mezinárodní sportovníhry důchodců 2017

14.08.2017 11:23

 

Po  

Po Mostě, Brně a Praze se letos ve dnech 26. 7. – 29. 7. 2017 konaly mezinárodní sportovní hry ve Frýdku -Místku, který slaví 750 let od svého vzniku. Organizaci této akce se ujala KR SDČR MSK, která má své sídlo ve Frýdku-Místku. Záštitu nad touto akcí převzali ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, ministryně místního rozvoje Ing. Karla Šlechtová, hejtman MSK Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc, primátor města Frýdku-Místku Mgr.Michal Pobucký,DiS.
Hlavní tíha organizace ležela na místopředsedovi svazu Ivanu Vodákovi a na předsedkyni krajské rady Svazu důchodců Moravskoslezského kraje Zlatušce Paršové, která celou akci se svým týmem spolupracovníků zajistila v prostorách Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy, kde bylo ubytování, stravování a na pěkném travnatém hřišti proběhly všechny soutěžní disciplíny.
Her se zúčastnilo celkem 15 družstev, z toho 2 družstva z Jednoty důchodců na Slovensku a jedno družstvo Stowarzyszenia z Polska.
Zahájení her provedl Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR a  pak už začala vlastní soutěž v deseti disciplínách, kterými byly: šipky, ruské kuželky, hod granátem na cíl, běh, golf-snag, bollo- ball, běh s kolečkem se zátěží, běh s míčkem na tenisové raketě, házení kroužky na cíl a střelba hokejkou do malé branky. Všechny disciplíny byly hodnoceny podle věkové kategorie a zvlášť pro muže a ženy.
Večer 27. 7. 2017 v prostorách Národního domu ve Frýdku – Místku bylo vyhodnocení her. Nejdříve byly vyhlašovány výsledky v jednotlivých kategoriích pro muže a ženy a to v kategoriích do 70 let a nad 70 let. Naše členka Marie Marie Pluhaříková a Alena Berková byli členy soutěžního družstva Moravskoslezského kraje, které skončilo na 4. místě, se ztrátou jednoho bodu za třetím místem. Naše Maruška vyhrála 1. místo v golf-snagu v kategorii žen nad 70 let. Gratulujeme.