Založení keše "Aktivní senioři"

02.02.2015 12:58

MO svazu důchodců ČR v Ostravě, má novou zájmovou organizaci Kačeři. Zabývají se geocachingem. Aby propagovali práci aktivních důchodců, založili keš (schránku) „Aktivní senioři“. Je věnována všem aktivním ostravským seniorům a seniorům „kačerům“, kteří si našli zálibu v geocachingu a některé obtížné kešky už pro ně nejsou dostupné. V listingu (popis keše) se píše: „Rok 2000 byl vzácnou příležitostí k výsadbě stromů, které zkrášlí a zlepší naše životní prostředí.  Mottem programu výsadby stromů milénia je slogan“Tisíc stromů pro nové tisíciletí“. Program vznikl ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti.

Této iniciativy se chopila paní Ludmila Tesařová članka zájmové organizace  esperantisté z  Městské organizace svazu důchodců v Ostravě Porubě, spolu se studenty Gymnázia Olgy Havlové. Dvě lípy byly 9. dubna 2002 slavnostně vysazeny v blízkosti Gymnázia Olgy Havlové a Klubovny Městské organizace svazu důchodců ČR.

Za podpory  ÚMOB Poruba byly obě lípy doplněny balvany, na které byly upevněny smaltované tabulky a upraveno celé okolí. V Ostravě Porubě tak rostou dvě lípy, které zasadily 2 generace. Nejstarší generace – důchodci, a nejmladší generace – studenti gymnázia.

 

         

Slavnostní zahájení v Gymnáziu OH                                                                   Ředitelka GOH a paní Ludmila Tesařová  iniciátorka projektu

       

Na obrázku jsou Stromy Milénia v roce 2012  

 

Vysazené stromy se mají čile k světu. Bohužel po kácení starých stromů v okolí v lednu 2015, je jedna lípa poškozena a rovněž zmizela smaltovaná tabulka s nápisem upozorňujícím na to, že strom vysadili studenti gymnázia.“