Co víš, co znáš

23.09.2015 19:51

V Domě dětí a mládeže proběhl 23.9.2015 již XII. ročník soutěže Co víš, co znáš. Přihlásilo se celkem  9 dvoučlenných družstev z jednotlivých základních organizací. V úvodu si soutěžící vylosovali své pořadové číslo, pak se všichni  usadili a s napětím čekali, jaké záludné otázky pro ně předsedkyně naší MO SDČR Anička Pinterová připravila. Byly to otázky z různých oborů- dějepisu, zeměpisu, biologie a  znalostí našeho města. Ke každé otázce byly dány tři možnosti a soutěžící volili možnost A ,B, nebo C. Rozhodčí zapisovaly odpovědi na tabuli. Po vyčerpání všech 10 otázek se spočítaly výsledky a protože tři družstva dosáhly stejného počtu bodů, tato tři družstva soutěžily dál. Nakonec zvítězily členky ZO 02 - Remiášová Šárka a Vicherková Ludmila, druhé místo obsadily  Gálová Helena a Golbrichtová Anna, rovněž ze ZO 02 a na třetím místě skončily Jana Vyplelová a Irena Zdrálková ze ZO 05. Vítězkám gratulujeme k jejich znalostem. Anička Pinterová měla pro všechny  malé dárky od našeho sponzora.  V každém případě jsme se všichni dobře pobavili a dozvěděli se něco nového. Bylo to příjemné odpoledne. Fotografie z tohoto posezení najdete ve fotogalerii.