Krajský den seniorů v Dobré

28.09.2016 22:25

Svaz důchodců České republiky, Krajská rada Moravskoslezského kraje uspořádala 28. září 2016  v základní škole  Dobrá, 12. ročník Krajského dne seniorů.  Celá akce se konala pod záštitou senátora a PČR Ing. Jiřího Carbola. Prostor víceúčelového sálu nás přivítal pěknou výzdobou a připraveným pohoštěním. Akci zahájila předsedkyně Krajské rady SDČR MS kraje, Zlatuška Paršová, která přivítala  senátora Ing. Jiřího Carbola, hosty ze Slovenska Ing. Pavola Kozáka , místopředsedu Jednoty důchodců na Slovensku ze Žilinského kraje, naše partnery z Bialsko Bialej z Polska, Lilianu Zarebinskou  a všechny přítomné. Po zahájení vystoupili žáci základní školy z Dobré. Jejich kulturní program byl pestrý. Předvedli pěkné tance ve svižném rytmu,  zazpívali a zahráli moderní pohádku na téma vdavek chtivých princezen. Všichni jsme se dobře bavili a bylo radost se dívat na hravé a veselé mládí. Jejich vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem a Zlatuška Paršová spolu s Lilianou Zarembinskou předali žákům sladkou pozornost a paní učitelkám, které to vše nacvičili, hezkou kytici. Pak následovalo vystoupení Mažoretek z Horní Lhoty. Mají opět nově nastudované čísla a velmi nás pobavilo jejich baletní  vystoupení- Bílé labutě. I jim patřil zasloužený potlesk. Na závěr nám přečetla jedna z účastnic velmi pěknou báseň, kterou složila v průběhu odpoledne na téma Dne seniorů v Dobré. Celé odpoledne bylo velmi zdařilé, všichni jsme se dobře pobavili, setkali se opět se svými známými a načerpali energii. Děkujeme organizátorům a všem, kteří pro nás toto velmi pěkné odpoledne připravili.

Fotky z této akce jsou ve fotogalerii.