Macocha

02.06.2017 10:35

Zájezd MO SDČR Ostrava  směřoval 23. května 2017 na  Macochu. Mnozí z nás  byli u propasti ještě jako děti na školním výletě a tak jsme byli zvědaví, jaká je nynější podoba a co se nám uchovalo v našich vzpomínkách. Dojeli jsme na Skalní mlýn, kde je centrální parkoviště a  odkud jsme dále pokračovali k Punkevním jeskyním. Většina ekovláčkem, někteří pěšky. Propast Macocha, jež dostala jméno podle pověsti ze 17. století a vznikla zřícením stropu velké jeskyně. Proto také její dno částečně pokrývá suť,  což jsou zbytky zborceného stropu. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která napájí dvě jezírka. Horní jezírko je hluboké přibližně 13 metrů a je vidět shora. Dolní jezírko je ukryto mezi skalami, takže není shora vidět, a jeho hloubka přesahuje 49 metrů. Prohlídka jeskyní nás nadchla. Nádherná výzdoba jednotlivých dómů, jezírka, ve kterých se zrcadlila krápníková výzdoba. Nejkrásnější pohled se naskytl v místech, kde se propadl strop velké jeskyně a my jsme viděli, jak je propast hluboká a viděli jsme až na vyhlídkový můstek, ze kterého na nás mávaly děti.  Na dně propasti jsme nasedli na lodičky a dojeli jsme až k Masarykovu dómu, kde jsme se ještě jednou pokochali krápníkovou výzdobou a pak už jsme dojeli k východu.  Po prohlídce jsme společně odjeli na oběd do restaurace Golem v Blansku a pak už nás čekala cesta domů. a pan Vávra nás bezpečně odvezl do Ostravy. Cestou jsme viděli, že někde sprchlo, ale nám se déšť vyhnul a i v Ostravě bylo po dešti. Takže počasí nám opravdu přálo a celý zájezd pozlatilo sluníčko. Všichni jsme byli velmi spokojeni.