Mladí duchem

16.02.2015 12:36

Na naši výborovou schůzi 11.2.2015 byli pozvání vedoucí zájmových organizací 06 pan Ing. Schindler a 08 pan Hanibal, kde jim byly předány panem Ing. Václavem Džambíkem koordinátorem projektu Mladí duchem  dárky od sponzorů této záslužné akce.

Obsahem internetového portálu www.mladiduchem.cz jsou informace o aktivitách seniorů v zařízeních sociálních služeb a nejrůznějších sdruženích, klubech apod.  Jde  o texty, fotografie a video spoty z jednotlivých akcí, příp. pak odkazy na jiné internetové stránky s těmito informacemi.
Projekt si klade za cíl snadno dostupnou formou, blízkou mladším generacím  (Internet, Facebook) prezentovat schopnosti a vitalitu seniorů. Tedy  např. i konkrétní příbuzní, kteří obvykle nemají dost času své blízké navštěvovat – mohou na Internetu (Facebooku) vidět co dokáže jejich babička či dědeček.

                                                

Pro naši MO SDČR Ostrava je to velkým oceněním, že dva naši obětaví členové a vedoucí zájmových organizací byli vybráni a jejich akktivity presentovány v rámci této celorepublikové akce. Blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci naší organizace.

Předsedkyně paní Pinterová poděkovala panu Ing. Džambíkovi za dosavadní spolupráci a ocenění našich členů.