O práci naši MO SDČR včasopise DOBA SENIORŮ

05.06.2015 15:53

Práce naší městské organizace je různorodá a pestrá. Můžete se o ní dočíst i v DOBĚ SENIORŮ č.5- květen 2015. V rubrice Inspirovna je velmi pěkný článek o činnosti ZO 07 Kačeři. Tento článek inspiroval seniory turisty z okresu Plzeň-ji v obci Mladý Smolivec a rovněž se začali zabývat geocachingem. Napsali o tom do DOBY SENIORŮ č.6.- červen 2015. V tomto čísle vyšly i další dva články o práci naší Městské organizaci - Utvářejí mezigenerační vztahy a článek  Učili se trénovat paměť. Jsme rádi, že se o práci naší MO píše i v celostátním tisku.