Poskytování první pomoci

30.03.2017 18:09

 

Naše městská organizace SD ČR Ostrava požádala Český červený kříž Ostrava o pomoc při zajištění odborné přednášky v oblasti poskytnutí první pomoci pro nás dříve narozené. Naposledy jsme se tímto tématem zabývali před 3 roky při příležitosti pořádání sportovně zábavného dne. Přednáška se uskutečnila 29. března 2017 v odpoledních hodinách v Domě dětí a mládeže v Ostravě Porubě. Přišla mezi nás lektorka ČČK Ostrava  Mgr. Miroslava Tichopádová. Již v úvodu své přednášky získala velkou pozornost všech přítomných. Svou přednášku rozdělila na dvě části. Seznámila nás s problematikou stárnutí a jeho projevy z pohledu zdravotního a psychického. Zdůraznila význam mozku jako obrovského ne dosud dostatečně prozkoumaného důležitého lidského centra.  Pomocí živého figuranta předvedla oživování  člověka v bezvědomí, odbornou manipulaci s ním, aby nedošlo k poškození životních funkcí. Její podání dané problematiky nás utvrdilo v tom, že si budeme tuto problamatiku připomínat jistě dříve než za tří roky. Nemáme zapomínat na volání především čísla 155 Záchranná  služba. Přejeme všem účastníkům besedy, aby se nemuseli setkávat s takovými případy, kdy bude třeba jejich pomoci

Lektorka  Mgr. Miroslava Tichopádová všechny zaujala.

Anna Pinterová