Setkání na hranici

21.08.2016 18:27

V areálu Slezsko ostravského hradu bylo veselo

 

Svaz důchodců České republiky, z.s. a Krajská rada Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstka hejtmana RSDr. Ing. Svatomíra Recmana zorganizovala 8. ročník Setkání na hranici. Stalo se již tradicí, že tohoto setkání se účastní nejen důchodci Moravskoslezského kraje, ale i naši přátelé z Jednoty důchodců Slovenska ze Žiliny a Košic a senioři z Polska -  Bialsko-Biale.

Setkání se uskutečnilo v areálu Slezsko ostravského hradu, který postavila ve 2. pol. 13. století u soutoku řek Lučina a Ostravice těšínká knížata z rodu Piastovců. V roce 1872 zámek vyhořel, byl však ještě obnoven. Hlavní příčinou jeho zkázy byla těžba uhelných slojí přímo pod zámkem. Stavba poklesla o 16 m!

Chátrající hrad koupilo město Ostrava a po nákladné rekonstrukci začátkem roku 2004 jej zachránilo. Jsme rádi, že jsme se setkali v tomto krásném a důstojném prostředí.

Akci zahájila Zlatuška Paršová, předsedkyně Krajské rady Moravskoslezského kraje, která přivítala náměstka hejtmana RSDr. Ing. Svatomír Recmana, předsedu SDČR Ing. Oldřicha Pospíšila a naše partnery z JDS Žilinského kraje Dr. Michala Kotiana, předsedu, Ing. Pavola Kozáka - místopředsedu, z KO JDS Košického kraje předsedu Jáno Matúšku a z  Akademie Seniora z Bialsko Biale - Dr. Henryku Radziejowskou, ředitelku a víceprezidentku Liliannu Zarebinskou .

 Moderátorem byl Ing. Dalibor Kališ, předseda MO SDČR Frýdek-Místek. V kulturním programu se představili z Česka Country Girls Petřkovice a taneční soubor Beseda z Ostravy. Bohatý kulturní program měly i soubory ze Slovenska – soubor Gelničanka z Gelnic, Lúč z Martina a Lúčanští hudci z Lúčok. Vystoupení v historických kostýmech měli Zespól teatralny Panaceum. Všechna vystoupení potěšila a byla odměněna zaslouženým potleskem. V poledne byla přestávka na oběd a během ní, měli naší hosté exkurzi do Hornického muzea Landek v Petřkovicích. Někteří i sfárali do dolu. Byl to pro ně zážitek, protože v dole ještě nikdy nebyli. Čeští důchodci využili přestávky nejen k obědu, ale i k exkurzi po hradě. Provázel je záhadný rytíř Xaver, který zná dobře historii hradu i různé zajímavosti. Všechny dobře pobavil. Návštěvníci si v 1. patře věže prohlédli stálou expozici hraček z 60-70-80 let, což jsou hračky našich dětí. Ve sklepním prostoru pevnosti jsou velká akvária se sladkovodními rybami, muzeum čarodějnic, expozice Čertí škola, expozice Permoníci a čerti v podzemí Slezskoostravského hradu a od června 2015 nová stálá expozice Muzeum záhad. V nejvyšším patře otevřených teras jsou vyhlídkové plošiny, které nám nabídly krásný pohled na město a jeho části, směrem na východ bylo vidět panoráma Beskyd. Program byl skutečně velmi pestrý s nabídkou nejen kulturních vystoupení, ale i možností vidět neustálou proměnu Slezskoostravského hradu. Setkali jsme se svými přáteli, pobesedovali a naplnili heslo „Aby člověk nikdy nebyl sám. V úplném závěru Zlatuška Paršová předala putovní pohár předsedovi JDS Žilinského kraje Dr. Michalu Kotianovi, kde se bude příští 9. ročník Sejdeme se na hranici konat. Už se všichni těšíme.

 Text: Ing. Daniela Prošková, MO SDČR Ostrava

Fotky z této akce najdete ve fotogalerii