Spolupráce s knihovnou

29.06.2015 18:27

Dobrý nápad podnětem pro zajímavou spolupráci

O dobré nápady není v ostravské městské organizaci Svazu důchodců ČR nouze. A také se realizují. Před nedávnem vykrystalizoval další, který se stal základem pro novou přínosnou spolupráci. Byla formálně potvrzena v ústředí Knihovny města Ostravy, a to 9. června 2015. Tehdy se sešly ředitelka KMO Mgr. Miroslava Sabelová (foto vpravo) a předsedkyně MO SD ČR Anna Pinterová. Cílem setkání bylo  podepsání dohody o spolupráci. Podle ní např. KMO pravidelně poskytne informace o zajímavých knižních titulech pro  Zpravodaj, který pro vnitřní potřebu vydává městská organizace, pokud senioři uspořádají nějakou výstavu, umožní, aby byla umístěna v jejích prostorách. Od knihovny získá MO i pozvánky na nejzajímavější akce, které KMO uspořádá.

Obě strany rovněž v dohodě vyjádřily ochotu spolupracovat při realizaci osvětových, kulturních a vzdělávacích aktivit, které směřují k mezigeneračnímu poznání. Každé číslo zmíněného Zpravodaje bude k nahlédnutí v KMO, kde bude také archivováno. O výsledcích spolupráce budou Knihovna města Ostravy a uvedená měst. organizace Svazu důchodců ČR informovat ve svých tiskovinách a na webových stránkách.  

Dodejme, že KMO je tvořena ústřední knihovnou v centru města  a 27 pobočkami v městských obvodech Ostravy. Má na kontě svých úspěchů titul Městská knihovna roku 2010, získala i další ocenění. 

  

         Text  i foto  Eva Kotarbová