Zábavně sportovní den

25.10.2015 18:32

Sportovně zábavný den MO SDČR Ostrava proběhl v tělocvičně TJ Sokol Pustkovec. Celou akci zahájila naše předsedkyně  Anička Pinterová. Přivítala všechny  soutěžní družstva, jejich příznivce a hosty.  Sešlo se nás hodně, téměř ze všech zájmových organizací. V úvodu nám zatančili mladí tanečníci Baruška Hrabovská a Ondřej Malina latinsko americké tance. Na ně navázali v rytmu swingu Lenka Pohludková se svým partnerem Jakubem Žabenským. Obě vystoupení zpestřily tento den a navázali jsme na naší tradici upevňování mezigeneračních vztahů.

  

Před  vlastní soutěži nás přišel pozdravit starosta města Poruby Ing. Petr Mihálik, lterý převzal nad celou akcí záštitu.

 

Naši senioři využili návštěvy starosty a zajímali se, co se chystá nového v našem obvodě. Dozvěděli se i zajímavé informace, které běžně v tisku nejsou. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.

Soutěže se zúčastnily tři družstva ze ZO 12 Martinov, dvě družstva ze ZO 05 a po jednom ze ZO 04 a ZO 09. Jednotlivé soutěžní disciplíny byly na míru nám seniorům. Museli jsme prokzat hbitost, rychlost, soustředění a někdy mít i trochu štěstí. Na regulérnost dohlíželi členové TJ Sokol Pustkovec.  Po celou dobu soutěže vládla veselá nálada. Obecenstvo ocenilo dobré výsledky a povzbuzovalo své známé a příbuzné.

   

Před vyhlášením výsledků jsme si společně se zkušenou cvičitelkou  TJ Sokol Pustkovec  zacvičili.

  

A po spočtení všech bodů už tu bylo vyhlášení  výsledků.

   

Na třetím místě skončilo družstvo  ZO 05 Turistika, na druhém ZO 09 rovněž Turistika a

vítězem  bylo družstvo  ZO 12 Martinov

  

Pžedsedkyně ZO 05 upekla pro obě soutěžní družstva nádherný dort se ktrým se vyfotili a pak ho společně i se svými příznivci zkonzumovali. Celý den proběhl v příjemném a pohodovém duchu a opět se nám podařilo naplnit naše heslo: "........aby člověk nidy nebyl sám."  Děkujeme všem organizátorům, soutěžícím, divákům za tento vydařený den.

 

Velké množství fotek si můžete prohlédnout ve fotogalerii a rovněž se podívat na zpracovanou prezentaci z tohoto  sportovního dne.