Zájezd na Macochu

23.05.2017 20:27

Předsedkyně naší MO SDČR Ostrava, zorganizovala zájezd pro zájemce ze všech zájmových organizací na Macochu. Mnozí z nás zde byli ještě jako děti na školním výletě a tak jsme byli zvědaví, jaká je nynější podoba a co se nám uchovalo v našich vzpomínkách. Ráno jsme se sešli u Svinovského nádraží, kde pro nás přijel autobus firmy Vávra. Autobus byl plně obsazen a za slunečného počasí jsme odjeli. Dojeli jsme až ke Skalnímu mlýnu, kde jsme si zakoupili jízdenky na vláček, který nás odvezl až ke vstupu do jeskyně. Do jeskyní jsme vešli podle plánu v 10,40 hod a hned při vstupu do prvního místa s krápníkovou výzdobou jsme byli okouzleni. Jemné krápníky, které visely zhora, mohutné stalagnity i srostlé stalagnáty hýřily svými tvary a připomínali různé zvířata, pohádkové osoby, podle toho co nám průvodce ukazoval. Často jsme si některé přírodní výtvory pojmenovávali podle své fantazie. Zkrátka, byla to pastva pro oči. Dozvěděli jsme se i něco z historie jeskyní, nadýchali se čistého vzduchu a trochu se i ochladili, protože teplota v jeskyních je jen 8 stupňů, My jsme na to ale  byli připraveni a  dobře oblečeni. Závěr pěší prohlídky končil v místě, kde propadem stropu vznikl nádherný výhled na okolní přírodu a mohli jsme si udělat představu, jak je propast Macocha hluboká. Foťákem se to nedalo dobře  zachytit v celé své monumentální velikosti a tak jsou fotky ve fotogalerii jen výřezem. Velmi pěkné bylo nazelenalé jezírko na dně propasti. V tomto místě jsme nasedli na lodičky a jeli po ponorné řece Punkvě ještě dalších 600 metrů. I cestou na lodičkách jsme viděli krápníkovou výzdobu. Před závěrem projížďky jsme ještě vystoupili a prošli se do Masarykova dómu, kde jsme opět obdivovali nádherné scenérie, které krápníky vytvořily. A pak už jsme do jeli k výstupu a šli se ohřát na sluníčko. Dolů jsme opět odjeli vláčkem a po příjezdu autobusu jsme se přepravili do hotelu Golem v Blansku, kde jsme poobědvali. Jídlo bylo výborné, ale porce opravdu spíš pro Golema, než pro seniory. Po občerstvení jsme nastoupili do autobusu a pan Vávra nás bezpečně odvezl do Ostravy. Cestou jsme viděli, že někde sprchlo, ale nám se déšť vyhnul a i v Ostravě bylo po dešti. Takže počasí nám opravdu přálo a celý zájezd pozlatilo sluníčko. Všichni jsme byli velmi spokojeni. Děkujeme Aničce za dobře zorganizovanou akci.