X. sjezd SDČR

X. SJEZD SDČR DO SVÉHO ČELA ZVOLIL
MUDr. VLADIMÍRA DRYMLA

V Praze se 8. listopadu uskutečnil X. sjezd Svazu důchodců České republiky. 159 delegátů zastupujících téměř dvě stě organizací přijalo nové Stanovy SDČR a zvolilo nové nejvyšší orgány Svazu - Ústřední a výkonnou radu.
Následně byl do funkce prezidenta SDČR na čtyřleté funkční období zvolen MUDr. Vladimír Dryml. Ve své inaugurační řeči prohlásil, že jeho cílem je udělat ze Svazu moderní demokratickou organizaci, která bude ve společnosti mít váhu a postavení, které jí právem náleží. Nové vedení bude, podle jeho slov, ještě důrazněji hájit a prosazovat zájmy důchodců České republiky, starat se o zkvalitňování jejich života a účinně přitom spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy.